OBDeleven
Platform:
Android
Developer:
Description:
Vag group diagnostics
Progress: %
I would like to translate from into
Contribute
Adaptation
Adaptace
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Adaptation test accepted. Hold to write value
Adaptační test schválen. Podržte pro zapsání hodnoty
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Adaptations
Adaptace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Perform factory reset?
Provést tovární nastavení?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add login
Přidat login
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add value
Přidat hodnotu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Added
Přidáno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Advanced identification
Pokročilá identifikace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Advanced identification not available
Pokročilá identifikace není dostupná
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
App background
Pozadí aplikace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Application
Aplikace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
App name
OBDeleven
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Working…
Pracuji...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Apps not available for your vehicle
Aplikace není kompatibilní s vaším vozidlem
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Backup name
Název zálohy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter backup name
Zadejte název zálohy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Basic settings started
Základní nastavení spuštěno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Basic settings status
Stav základního nastavení:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
- Battery is overloaded.
- Baterie je přetížena.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bit
OBDeleven device not found
Zařízení OBDeleven nenalezeno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bluetooth not enabled
Bluetooth není zapnuto
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Blur image
Rozmazání obrázku
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Body type
Karosérie
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bonus credit added!
Bonusový kredit přidán!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven PRO version
OBDeleven PRO verze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
PRO code is used to activate PRO version to one OBDeleven account.
PRO kód lze využít pro aktivaci PRO verze v jednom OBDeleven účtu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Unlock PRO version to use this feature.
Odemkněte PRO verzi pro použití této funkce.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven PRO will unlock these features of app:

\tOBDeleven PRO desktop theme
\tLive data
\tCoding
\tAdaptations
\tBasic settings
\tOutput test
\tSecurity access
\tCar history
OBDeleven PRO odemkne následující funkce:

\tOBDeleven PRO téma plochy
\tŽivá data
\tKódování
\tAdaptace
\tBezpečnostní přístup
\tHistorii vozidla
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Byte
Byte
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
calculating
výpočet
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibrate
Kalibrovat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibrate voltage
Zkalibrovat napětí
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibration complete
Kalibrace dokončena
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibration failed
Kalibrace selhala
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Canceling…
Ruším...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cancelled
Zrušeno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Can't access bluetooth devices
Nelze získat přístup k bluetooth zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Can't access pictures
Nelze získat přístup k obrázkům
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change
Změnit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change image
Změnit obrázek
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change name
Změnit jméno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change password
Změnit heslo
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Channel
Kanál
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Chart save failed
Uložení grafu selhalo
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Chart saved
Graf uložen
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Charts
Grafy
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Check network connection
and try again
Zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Check our
Sledujte nás
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clear all
Vymazat vše
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clearing…
Mazání...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Close
Zavřít
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code already used
Kód byl již použit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code not entered
Kód nezadán
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding
Kódování
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding accepted
Kódování přijato
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding not changed
Kódování nezměněno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding value
Kódovací hodnota
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding II
Kódování II
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding II accepted
Kódování II přijato
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Facebook login failed
Přihlášení pomocí Facebooku selhalo
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Please enter your password
Prosím zadejte své heslo
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Could not log in, please try again later
Nelze se přihlásit, zkuste to prosím později
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
The username and password you entered don't match
Zadané jméno a heslo nesouhlasí
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Twitter login failed
Přihlášení pomocí Twitteru selhalo
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Check your email for verification.
Zkontrolujte svůj email pro ověření.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Complete
Dokončit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Confirm Your Car
Potvrďte své vozidlo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connection failed
Připojení selhalo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Failed to deliver your purchase. Please try again.
Nepodařilo se doručit vaši objednávku. Prosím zkuste to znovu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Continue
Pokračovat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control unit
Řídící jednotka
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control Units
Řídící jednotky
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
copied
zkopírováno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Credits
Kredity
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
credits added.
kreditů přidáno.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
For more come back tomorrow.
Pro více se vraťte zpět zítra.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Get free credit
Získejte kredit zdarma
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Get more
Získat více
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
No more free credits today.
Dnes žádné další kredity zdarma.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Purchase credits
Koupit kredity
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control unit
Řídící jednotka
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Info
Control unit not responding.
Check ignition and try again.
Řídící jednotka neodpovídá.
Zkontrolujte zapalování a zkuste to znovu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Reset
Reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cylinders
Válce
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Data sharing
Sdílení dat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Database
Databáze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Date
Datum
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
1 Day
1 den
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
30 Days
30 dnů
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
7 Days
7 dnů
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete
Smazat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter "DELETE" to delete account
Napište "DELETE" pro smazání účtu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
By deleting your account you will lose your vehicles and their history, PRO version activation and all credits.
Smazáním účtu přijdete o historii vozidel, aktivaci PRO verze a všechny kredity.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete account?
Smazat účet?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete chart?
Smazat graf?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Description
Popis
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Description data not found
Data popisu nenalezena
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Developer
Vývojář
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device
Zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device alert
Výstraha zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Your device is left in car!
Vaše zařízení je ponecháno ve vozidle!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device alert!
Výstraha zařízení!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device not responding
Zařízení neodpovídá
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device password:
Heslo zařízení:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Update
Aktualizace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do not unplug device from car while updating!
Make sure your phone battery is charged at least 15%!
Do not leave the car while updating!
Během aktualizace neodpojujte zařízení od vozidla!
Ujistěte se, že baterie Vašeho telefonu je nabita alespoň na 15%!
Neopouštějte vozidlo během aktualizace!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device update
Aktualizace zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Select device from list:
Vyberte zařízení ze seznamu:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Diagnostic session
Diagnostické sezení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Diagnostics
Diagnostika
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Discard changes?
Zahodit změny?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Discussions
Diskuze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven data log
OBDeleven data log
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code length must be 5 or 7 symbols
Délka kódu musí být 5 nebo 7 znaků
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code length must be 5 or 7 symbols. Supports all VAG Group trouble codes.

Categories:
P - Powertrain (Engine, Transmission, etc)
B - Body (Airbag, Secutity, etc)
C - Chassis (ABS, Level control, etc)
U - Network (Communication faults)
Kód musí mít 5 nebo 7 znaků. Podporuje všechny chybové kódy VAG Group.

Kategorie:
P - Hnací jednotka (Motor, Převodovka, atd)
B - Karoserie (Airbagy, Zabezpečení, atd)
C - Podvozek (ABS, Stabilizace, atd)
U - Síť (Chyby v komunikaci)
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Easy remove
Snadné vyjmutí
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Easy remove system contains a ring that simplifies device removing from car.
Systém pro snadné vyjmutí obsahuje kroužek, který zjednoduší vyjmutí zařízení z vozidla.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Hard reset
Tvrdý reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Key off on reset
Vypnutý klíč při resetu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Reset success
Reset úspěšný
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Soft reset
Soft reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit car
Upravit vozidlo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Engine
Motor
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Engine code
Kód motoru
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
You can find your engine code in information sticker (PIC1) or equipment sticker (PIC2). Information sticker can be found on the door frame/door post of the front doors (usually driver side, but sometimes on the passenger side), and under front bonnet. Equipment sticker can be found in front of your maintenance manual or near the spare tire in the trunk.
Kód motoru můžete nalézt na informačním štítku (PIC1) nebo na štítku výbavy (PIC2).
Informační štítek se nachází na rámu předních dveří (obvykle na straně řidiče, ale občas i na straně spolujezdce) a pod přední kapotou. Štítek výbavy lze nalézt buďto v servisní knížce nebo poblíž náhradní pneumatiky v kufru.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter byte number
Zadejte byte číslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter channel
Zadejte kanál
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter code
Zadejte kód
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter coding II
Zadejte kódování II
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Please enter error description
Prosím zadejte popis chyby
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter login
Zadejte login
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter model
Vložit model
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter name
Zadejte jméno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter new value
Zadejte novou hodnotu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter value
Zadejte hodnotu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter VIN
Vložte VIN
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Equipment