OBDeleven
Platform:
Android
Developer:
Description:
Vag group diagnostics
Progress: %
I would like to translate from into
Contribute
Adaptation
Adaptations fragment
Adaptace
Thumbs Up 1 Thumbs Down 0
Adaptations
Adaptace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Perform factory reset?
Provést tovární nastavení?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add login
Přidat login
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Add value
Přidat hodnotu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Aditional items:
Dodatečné položky:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Advanced identification
Pokročilá identifikace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Advanced identification not available
Pokročilá identifikace není dostupná
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Application
Aplikace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven
APP Name
OBDeleven
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Working…
Pracuji...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Backup name
Název zálohy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter backup name
Zadejte název zálohy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Basic settings started
Základní nastavení spuštěno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Basic settings status:
Stav základního nastavení:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
- Battery is overloaded.
Battery voltage dialog
- Baterie je přetížena.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bluetooth not enabled
Main activity
Bluetooth není zapnuto
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Blur image
BG blur fragment
Rozmazání obrázku
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Bonus credit added!
Main activity
Bonusový kredit přidán!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connection lost
Main activity
Spojení ztraceno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
"Get more "
Profile Fragment
"Získat více "
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven PRO version
Coming soon dialog Coming soon dialog Unlock PRO version dialog
OBDeleven PRO verze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
PRO code is used to activate PRO version to one OBDeleven account.
PRO kód lze využít pro aktivaci PRO verze v jednom OBDeleven účtu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Unlock PRO version to use this feature.
Unlock PRO version dialog
Odemkněte PRO verzi pro použití této funkce.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven PRO will unlock these features of app:

\tOBDeleven PRO desktop theme
\tLive data
\tCoding
\tAdaptations
\tBasic settings
\tOutput test
\tSecurity access
\tCar history
Unlock PRO version dialog
OBDeleven PRO odemkne následující funkce:

\tOBDeleven PRO téma plochy
\tŽivá data
\tKódování
\tAdaptace
\tBezpečnostní přístup
\tHistorii vozidla
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
calculating
výpočet
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibrate voltage
Zkalibrovat napětí
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibration complete
Kalibrace dokončena
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Calibration failed
Kalibrace selhala
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Canceling…
Main fragment
Ruším...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cancelled
Basic setting fragment Basic setting fragment Basic setting fragment
Zrušeno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Can't access bluetooth devices
Nelze získat přístup k bluetooth zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Can't access pictures
Nelze získat přístup k obrázkům
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change
Settings fragment
Změnit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change image
Změnit obrázek
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Change password
Settings fragment
Změnit heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Channel
Car history fragment
Kanál
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Chart save failed
Uložení grafu selhalo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Chart saved
Graf uložen
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Charts
Grafy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Make sure ignition is turned on
Snackbar message
Ujistěte se, že je zapnuté zapalování
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Check network connection
Snackbar message
Zkontrolujte připojení k síti
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Check network connection
and try again
Add vehicle fragment
Zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clear all
Vymazat vše
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Clearing…
Main fragment
Mazání...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Close
Button Close
Zavřít
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code already used
Kód byl již použit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Gateway list coding
Seznam kódování brány
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code not entered
Kód nezadán
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding
DTC LOG
Kódování
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding accepted
Coding fragment
Kódování přijato
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding not changed
Coding fragment Coding fragment
Kódování nezměněno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding II
Kódování II
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Coding II accepted
Kódování II přijato
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Re-enter password
ParseUI strings
Zadejte znovu heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Email
ParseUI strings ParseUI strings
Email
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Facebook login failed
ParseUI strings
Přihlášení pomocí Facebooku selhalo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Forgot password?
ParseUI strings
Zapomněli jste heslo?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Logo
ParseUI strings
Name
Jméno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Please enter your password
ParseUI strings ParseUI strings
Prosím zadejte své heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Log in
Languages array Negative response codes Parse
Přihlásit se
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Could not log in, please try again later
ParseUI strings
Nelze se přihlásit, zkuste to prosím později
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
The username and password you entered don't match
ParseUI strings
Zadané jméno a heslo nesouhlasí
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Password
ParseUI strings
Heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Password must be at least %d character longPassword must be at least %d characters long
Vaše heslo musí být alespoň %d znaků dlouhéVaše heslo musí být alespoň %d znaků dlouhé
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Twitter login failed
ParseUI strings
Přihlášení pomocí Twitteru selhalo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Username
ParseUI strings ParseUI strings
Uživatelské jméno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Check your email for verification.
Zkontrolujte svůj email pro ověření.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
For more come back tomorrow.
Profile Fragment
Pro více se vraťte zpět zítra.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Complete
Dokončit
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Confirm Your Car
Add vehicle fragment confirm vehicle dialog
Potvrďte své vozidlo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Connecting…
BT Status connecting
Připojuji...
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Failed to deliver your purchase. Please try again.
Nepodařilo se doručit vaši objednávku. Prosím zkuste to znovu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Contact us
About fragment
Kontaktujte nás
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Continue
Enter VIN
Pokračovat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control unit
DTC LOG
Řídící jednotka
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control Units
All systems fragment
Řídící jednotky
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
copied
zkopírováno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Create password
Create password dialog dialog
Vytvořit heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Credits
Profile Fragment
Kredity
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
credits added.
kreditů přidáno.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Control unit
Control unit fragment title
Řídící jednotka
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Info
CU info fragment title
Control unit not responding.
Check ignition and try again.
Control unit fragment no response dialog content
Řídící jednotka neodpovídá.
Zkontrolujte zapalování a zkuste to znovu.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Reset
Reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Cylinders
Car info fragment
Válce
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Database
Databáze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Date
DTC LOG, History fragment
Datum
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
1 Day
1 den
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
30 Days
30 dnů
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
7 Days
7 dnů
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete
Car info fragment
Smazat
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
By deleting your account you will lost your vehicles history, PRO version activation and all credits.
Profile Fragment delete account dialog message
Smazáním účtu přijdete o historii vozidel, aktivaci PRO verze a všechny kredity.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete account?
Smazat účet?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Delete chart?
Smazat graf?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Description
Popis
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Description data not found
Data popisu nenalezena
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device
Navigation drawer
Zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device alert
Settings fragment
Výstraha zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Your device is left in car!
Vaše zařízení je ponecháno ve vozidle!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device alert!
Výstraha zařízení!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device is not authorized
Snackbar message
Zařízení není autorizováno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device not responding
Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Parse DEBUG Google-wallet Google-wallet Google-wallet Google-wallet Google-wallet
Zařízení neodpovídá
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
This application works with OBDeleven device only to support all the functionality. ELM327 and other OBDII devices is not supported at this time.
Dialog elm not supported
Tato aplikace spolupracuje pouze se zařízením OBDeleven pro zajištění plné podpory. ELM327 a ostatní OBDII zařízení nejsou v současné době podporována.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Unsupported device detected!
Dialog elm not supported
Detekováno nepodporované zařízení!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Update
Device update dialog
Aktualizace
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Do not unplug device from car while updating!
Make sure your phone battery is charged at least 15%!
Do not leave the car while updating!
Device update dialog
Během aktualizace neodpojujte zařízení od vozidla!
Ujistěte se, že baterie Vašeho telefonu je nabita alespoň na 15%!
Neopouštějte vozidlo během aktualizace!
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Device update
Device update dialog
Aktualizace zařízení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Select device from list:
Settings fragment
Vyberte zařízení ze seznamu:
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Diagnostic session
Diagnostické sezení
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Discard changes?
Long coding fragment
Zahodit změny?
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Discussions
Diskuze
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
OBDeleven data log
DTC LOG
OBDeleven data log
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Code length must be 5 or 7 symbols. Supports all VAG Group trouble codes.

Categories:
P - Powertrain (Engine, Transmission, etc)
B - Body (Airbag, Secutity, etc)
C - Chassis (ABS, Level control, etc)
U - Network (Communication faults)
DTC Lookup fragment description
Kód musí mít 5 nebo 7 znaků. Podporuje všechny chybové kódy VAG Group.

Kategorie:
P - Hnací jednotka (Motor, Převodovka, atd)
B - Karoserie (Airbagy, Zabezpečení, atd)
C - Podvozek (ABS, Stabilizace, atd)
U - Síť (Chyby v komunikaci)
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Easy remove
Snadné vyjmutí
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Easy remove system contains a ring that simplifies device removing from car.
Systém pro snadné vyjmutí obsahuje kroužek, který zjednoduší vyjmutí zařízení z vozidla.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Hard reset
Tvrdý reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Key off on reset
Vypnutý klíč při resetu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Reset success
Reset úspěšný
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Soft reset
Soft reset
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Edit car
Car Info fragment
Upravit vozidlo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Engine
DTC LOG
Motor
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Engine code
Lookups
Kód motoru
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Engine
Car info fragment Car info fragment
Motor
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
You can find your engine code in information sticker (PIC1) or equipment sticker (PIC2). Information sticker can be found on the door frame/door post of the front doors (usually driver side, but sometimes on the passenger side), and under front bonnet. Equipment sticker can be found in front of your maintenance manual or near the spare tire in the trunk.
Engine Lookup fragment description
Kód motoru můžete nalézt na informačním štítku (PIC1) nebo na štítku výbavy (PIC2).
Informační štítek se nachází na rámu předních dveří (obvykle na straně řidiče, ale občas i na straně spolujezdce) a pod přední kapotou. Štítek výbavy lze nalézt buďto v servisní knížce nebo poblíž náhradní pneumatiky v kufru.
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter byte number
Long coding fragment
Zadejte byte číslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter channel
Adaptations, live data fragments
Zadejte kanál
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter code
Car info,DTC lookup,Equipment lookup,Engine lookup fragments
Zadejte kód
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter coding II
Zadejte kódování II
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Please enter error description
Report error dialog
Prosím zadejte popis chyby
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter login
No internet dialog Login code dialog
Zadejte login
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter name
Zadejte jméno
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter password
Create password dialog dialog
Zadejte heslo
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Enter value
Long coding fragment
Zadejte hodnotu
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Equipment code
Lookups
Kód výbavy
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0
Error
Chyba
Thumbs Up 0 Thumbs Down 0